Dotacje

Nr umowy UDG-PBE.05.2021/028 

 

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Pozyskanie nowych klientów oraz partnerów biznesowych, wzmocnienie kontaktów na arenie międzynarodowej, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi odbiorcami zagranicznymi, poznanie trendów i nowości w branży, wzmocnienie marki na rynkach docelowych, poznanie opinii ostatecznych odbiorców na temat oferty.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 158 302,51 zł.
Wysokość dofinansowania: 79 151,25 zł


Nr umowy UDG-PBE.03.2019/224

 

 

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Pozyskanie nowych klientów oraz partnerów biznesowych na rynku chińskim, wzmocnienie kontaktów na arenie międzynarodowej, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi odbiorcami zagranicznymi, poznanie trendów i nowości w branży, wzmocnienie marki na rynkach zagranicznych, poznanie opinii ostatecznych odbiorców na temat oferty.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 118 482,33 zł

Wysokość dofinansowania:  59 241,16  zł.

 


Nr umowy UDG-PBE.03.2019/223 

 

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Pozyskanie nowych klientów oraz partnerów biznesowych na rynku amerykańskim oraz włoskim, wzmocnienie kontaktów na arenie międzynarodowej, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi odbiorcami zagranicznymi, poznanie trendów i nowości w branży, wzmocnienie marki na rynkach zagranicznych, poznanie opinii ostatecznych odbiorców na temat oferty.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 115 365,87 zł.
Wysokość dofinansowania: 54 733,29 zł


Zapraszamy do polubienia nas na